Voice dialogue

Tegen wie praat ik als ik tegen mezelf praat?

Iedereen praat met zichzelf. Sommige mensen  praten met één persoon in zichzelf, andere met meerdere deelpersonen in zichzelf. Je hoeft niet gek te zijn om dat te doen, het is volkomen normaal. We kennen allemaal wel de innerlijke dialoog die we voeren wanneer we een lastige beslissing moeten nemen: Mjn gevoel zegt…..x……maar mijn verstand zegt……y….

Voice dialoque in de therapie is een manier om de verschillende kanten van onszelf te ontdekken en ermee in gesprek te gaan.

De verschillende kanten van onze persoonlijkheid zijn in de loop van ons leven ontstaan. Wanneer een kind merkt dat bepaald gedrag of bepaalde gevoelens meer gewaardeerd worden of meer opleveren dan andere, dan zal het die aspecten van zijn persoonlijkheid sterker ontwikkelen. Eén of enkele deelaspecten van zijn persoon komen dan op de voorgrond te staan. Tegelijkertijd raken andere kanten op de achtergrond, deze worden genegeerd of zelfs ontkend.

Soms voldoet deze eenzijdige ontwikkeling van onze persoonlijkheid niet meer. We raken uit balans doordat een kant van onszelf die we radicaal naar de achtergrond hebben verdrongen, gaat dwarszitten. Voice dialogue Therapie  leert ons om lang genegeerde persoonlijkheidsdelen weer te horen. Daardoor kunnen we de balans herstellen en zijn we vrij om te kiezen naar welke deelaspect van onszelf we willen luisteren.