Inspiratie

Wellicht zijn alle draken in ons leven
Uiteindelijk wel prinsessen die in angst en beven
Er slechts naar haken
Ons eenmaal dapper en schoon te zien ontwaken
Wellicht is alles wat er aan verschrikking leeft
In diepste wezen wel niets anders
Dan iets wat onze liefde nodig heeft.

Rainer Maria Rilke

We hopen altijd dan een ander het antwoord geeft.
Dat ooit alles duidelijk zal zijn.
Maar dit is wat het is.
Niemand anders heeft het antwoord.
Nergens anders zal het beter zijn.
En alles is er al.
In het diepste van je wezen ligt het antwoord.
Luister naar je hart.
En weet dat het enige wat je te doen staat, is zijn.

Lao Tse