Inner child therapie

“Kinderen die niet om hun wezen worden liefgehad, weten niet hoe ze zichzelf moeten liefhebben. Als volwassene moeten ze het verschoppelingetje in zichzelf warmte leren geven, het leren bemoederen.” 

Marion Woodman

Het begrip innerlijk kind staat voor het deel in onszelf waarin we intense ervaringen uit onze kindertijd hebben opgeslagen. Het kan gaan om prettige ervaringen zoals liefde of aandacht maar ook om pijnlijke ervaringen zoals afwijzing of gevoelens van angst en eenzaamheid.  We zijn als kind te jong om zulke pijnlijke ervaringen te begrijpen en te verwerken. We interpreteren zo’n ervaring eerder als tekort schieten van onszelf dan als tekort schieten van onze verzorgers. We komen dan tot de conclusie dat er iets mis is met onszelf. Wanneer de onaangename ervaringen zich herhalen, groeien deze uit tot overtuigingen als: ik ben niet goed genoeg, ik ben het niet waard of ik mag er niet zijn .

Een kind heeft geen andere keus dan de heftige pijn die daar het gevolg van is, te verdringen. Op deze manier kunnen we als kind in soms moeilijke omstandigheden toch goed overleven. Het lijkt dan alsof er niet veel aan de hand is, maar in werkelijkheid zijn zowel de pijn als de overtuigingen ergens in ons bewustzijn opgeslagen.

Omdat we dit deel van ons bewustzijn hebben verdrongen, is het niet met ons mee gegroeid.  De kinderlijke overtuigingen die we hebben afgeleid uit de pijnlijke ervaringen leven daardoor in ons voort en bepalen nog regelmatig ons gedrag. We dragen als het ware het kind dat we ooit waren nog in ons mee.   De manier waarop wij in ons dagelijks leven functioneren laat patronen zien die de oude pijn en de oude overtuigingen weerspiegelen.

Inner Child Therapie helpt je om te gaan herkennen op welke manier oude pijn en oude overtuigingen nog steeds een rol spelen in jouw leven. Het is daarvoor niet nodig om ervaringen uit je kindertijd te herbeleven of zelfs maar precies te herinneren. Wel kun je in de therapie ervaren dat je oude overtuigingen niet kloppen en leer je hoe je jouw oude pijn kunt verzachten.  Je kunt dan de patronen uit je jeugd veranderen en ben je vrij om op je eigen (volwassen) wijze te reageren.