Imaginatietherapie

“Verbeeldingskracht is belangrijker dan kennis”

Albert Einstein

Ieder mens beschikt over een innerlijke beeldenwereld. Zonder dat je je dat zo duidelijk bewust bent, word je voortdurend beïnvloed door de bewuste en onbewuste beelden die je van jezelf hebt. De beelden uit je verleden en het beeld dat je van je toekomst hebt, zijn van invloed op je gevoelsleven, je denken, je lichamelijke processen en ook je concrete gedrag. Beelden zijn de bouwstenen van je psyche. Wie je werkelijk bent, is te vinden in je innerlijke beelden.

Imaginatie-therapie is een manier om rechtstreeks gebruik te maken van jouw innerlijke verbeeldingen. Deze therapievorm maakt het mogelijk om de diepere lagen in jezelf snel te bereiken en bovendien jouw zelf-oplossend vermogen aan te spreken.

Als je contact maakt met jouw innerlijke beeldenwereld, merk je dat de beelden spontaan bij je opkomen. Deze beelden komen uit een diepere bewustzijnslaag en leveren daardoor vaak verrassende nieuwe inzichten op. Je komt terecht op de plek waar je je diepere drijfveren vindt. Meestal ontdek je dat jouw innerlijk beeld de kern van jouw problematiek op een bijzondere en directe manier blootlegt.

De betekenisvolle beelden en symbolen kun je op een concrete manier vertalen naar je dagelijks leven. Daarmee helpt imaginatietherapie om zelf oplossingen te vinden en je eigen kwaliteiten te benutten.